Οι εικόνες των γερμανόφωνων χωρών για την Ελληνική Επανάσταση και οι «γερμανικοί φιλελληνισμοί»
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (FU Berlin) Διοργανωτής: Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (FU Berlin)
Οι εικόνες των γερμανόφωνων χωρών για την Ελληνική Επανάσταση και οι «γερμανικοί φιλελληνισμοί»

Περισσότερες πληροφορίες γα το συνέδριο θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Κέντρο Νέου Ελληνισμού (CeMoG) του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου (FU Berlin)

Εργαστήριο Μελέτης Ελληνογερμανικών Σχέσεων (EMEΣ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μίλτος Πεχλιβάνος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 1821-2021
E [email protected]