Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού – Ιδρυτές Νίκος και Λύντια Τρίχα

Διεύθυνση Λυσικράτους 12, Πλάκα
Αθήνα, 10558
Website Ιδρύματος www.ipep-gr.org

Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού – Ιδρυτές Νίκος και Λύντια Τρίχα

Το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (ΙΠΕΠ) ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2006. Σκοπός του, όπως υποδηλώνει και η επωνυμία του, είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της παιδείας και της επιστημονικής έρευνας μέσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πολιτιστικό περιβάλλον. Σύμφωνα με το καταστατικό του, το ΙΠΕΠ επιβραβεύει και υποστηρίζει ηθικά και οικονομικά μεταπτυχιακούς, κυρίως φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και νέους στην ηλικία ερευνητές, ενώ επίσης υποστηρίζει και ενισχύει ερευνητικά και πολιτιστικά προγράμματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Τα βραβεία και οι οικονομικές ενισχύσεις παρέχονται σε φοιτητές και ερευνητές που διακρίνονται για τις επιδόσεις ή έχουν ιδιαίτερη οικονομική ανάγκη. Οι φοιτητές και οι ερευνητές που ενισχύθηκαν από το ΙΠΕΠ ανήκουν σε ένα ευρύτατο επιστημονικό φάσμα. Σύμφωνα με τους όρους της ενίσχυσης, το Ίδρυμα παρακολουθεί την πρόοδο των σπουδών και των ερευνών τους, μέσω των εκθέσεων των επιβλεπόντων καθηγητών τους. Όλοι ανεξαιρέτως επιδεικνύουν εξαιρετική επιμέλεια, υπάρχουν όμως και μερικοί που διακρίνονται ιδιαίτερα. Είναι πραγματικά συγκινητικές ορισμένες επιστολές καθηγητών ξένων μεγάλων Πανεπιστημίων, που κατατάσσουν ορισμένους από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας μεταξύ των καλυτέρων κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους σταδιοδρομίας. Ο αριθμός τους φθάνει ήδη τους 350. Στα δεκαπέντε χρόνια της λειτουργίας του το ΙΠΕΠ ενίσχυσε 21 προπτυχιακούς και 267 μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και 62 ερευνητές. Στους αριθμούς αυτούς περιλαμβάνονται 26 φοιτητές, προερχόμενοι από περιοχές, που είχαν πληγεί από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007.

Το ΙΠΕΠ προκήρυξε, στο πλαίσιο του σκοπού του και σύμφωνα με την ακολουθούμενη διαδικασία, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 οικονομική ενίσχυση για έρευνες με αντικείμενο άγνωστες και ιδιαίτερες πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης, οι οποίες μέχρι πρότινος δεν είχαν προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Οι μελέτες αυτές θα συμβάλουν ώστε να διαμορφωθεί μία πιο ευρεία και ολοκληρωμένη γνώση γύρω από την Εθνική Παλιγγενεσία.

ΔιεύθυνσηΛυσικράτους 12, Πλάκα
Αθήνα, 10558
Website Ιδρύματος www.ipep-gr.org

Σχετικές δράσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 1821-2021
E [email protected]