Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης* 1821, o Αγώνας στη Θάλασσα. Η ελληνική ναυτιλία και η Επανάσταση
Διοργανωτής: Ίδρυμα Ευγενίδου Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)
Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης* 1821, o Αγώνας στη Θάλασσα. Η ελληνική ναυτιλία και η Επανάσταση
ΕΚΘΕΣΗ *Ανδρέας Κάλβος, Εις Αγαρηνούς (ωδή ογδόη)
ΔιεύθυνσηΊδρυμα Ευγενίδου
Λεωφ. Συγγρού 387
Τ.Κ. 17 564, Π. Φάληρο
Υποστηρικτές Ίδρυμα Ευγενίδου

Μέσα από την προβολή πρωτογενών πηγών, η έκθεση φιλοδοξεί να αναδείξει τον ρόλο του εμπορικού και πολεμικού στόλου στην επιτυχή έκβαση του Αγώνα αλλά και τον ρόλο που αυτός διαδραμάτισε κατά τα πρώτα έτη της συγκρότησης του Ελληνικού Κράτους.

Είναι ελάχιστα γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, ένας από τους κύριους πόρους του επαναστατημένου έθνους ήταν η εμπορική ναυτιλία.

Για την υποστήριξη του σεναρίου της έκθεσης, θα αξιοποιηθεί αρχειακό υλικό (πρωτότυπο και σε αναπαραγωγή) το οποίο θα προέρχεται, κατά κύριο λόγο, από τα αρχεία και τις συλλογές των Γενικών Αρχείων του Κράτους αλλά και από φορείς του εξωτερικού.

Επισημαίνουμε ότι τα Γενικά Αρχεία του Κράτους φυλάσσουν το μεγαλύτερο σε όγκο αρχειακό υλικό που αφορά στην περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης.

Για τις ανάγκες της έκθεσης θα σχεδιαστεί ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς και καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές ενώ θα συνοδευτεί από την έκδοση σχετικού καταλόγου.

ΔιεύθυνσηΊδρυμα Ευγενίδου
Λεωφ. Συγγρού 387
Τ.Κ. 17 564, Π. Φάληρο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 1821-2021
E [email protected]