Απολογιστικό συνέδριο επετειακών δράσεων
Διοργανωτής: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος
Απολογιστικό συνέδριο επετειακών δράσεων

Βασικός στόχος του συνεδρίου είναι να αποτυπωθούν ο
επιστημονικός αντίκτυπος, τα νέα ερευνητικά δεδομένα και η
ευρύτερη συμβολή στην εκπαίδευση, στην έρευνα και τον πολιτισμό
των δράσεων που υλοποιήθηκαν τη διετία 2020-2021 στο πλαίσιο της
Πρωτοβουλίας 1821-2021.

Επιστημονική Επιτροπή:

  • Θάνος Βερέμης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
  • Άννα Καρακατσούλη, Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια ΕΚΠΑ
  • Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ
  • Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, Διευθύντρια Ερευνών και Διευθύντρια ΙΙΕ/ΕΙΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr