Ερευνητικές υποτροφίες για το 1821
27.02.20 - 24.04.20 Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού – Ιδρυτές Νίκος και Λύντια Τρίχα
Ερευνητικές υποτροφίες για το 1821
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων οικονομικής υποστήριξης στο πλαίσιο της προκήρυξης του Ιδρύματος ορίζεται έως και τις 24 Απριλίου 2020. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού προτίθεται, στο πλαίσιο του σκοπού του και σύμφωνα με την ακολουθούμενη διαδικασία, να προκηρύξει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 οικονομική ενίσχυση για έρευνες με αντικείμενο άγνωστες και ιδιαίτερες πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης, οι οποίες μέχρι πρότινος δεν είχαν προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Οι μελέτες αυτές θα συμβάλουν ώστε να διαμορφωθεί μία πιο ευρεία και ολοκληρωμένη γνώση γύρω από την Εθνική Παλιγγενεσία.

Ποικίλα ζητήματα, όπως αυτά της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας, της ιστορίας των θεσμών και των ιδεών, της καθημερινής ζωής, των «άγνωστων» πρωταγωνιστών, αποτελούν ορισμένους από τους κεντρικούς άξονες στους οποίους θα μπορούσαν να στραφούν οι υποψήφιοι ερευνητές. Επιπλέον, η αποδελτίωση και μελέτη ανέκδοτων, ελληνικών αλλά και οθωμανικών, αρχειακών πηγών, βιογραφιών και μαρτυριών αποτελεί σημαντική και απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ανανεωθούν τα ερευνητικά πεδία για το 1821.

Το Ίδρυμα, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 1821-2021, προκήρυξε την οικονομική ενίσχυση για πέντε ερευνητές μέχρι 6.000€ στον καθένα στον τομέα της ιστορίας και ειδικότερα σε ερευνητικές προτάσεις που θα αφορούν άγνωστες και ιδιαίτερες πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων πραγμαποιείται αποκλειστικά μέσα από τις διαδικασίες του Ίδρυματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στα πεδία «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και «ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ» στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.              

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 1821-2021, ενέκρινε για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 την οικονομική ενίσχυση πέντε πρωτότυπων ερευνητικών προτάσεων. Συγκεκριμένα:


1) Χρήστος Αληπράντης, «Η ελληνική επανάσταση στην Ευρώπη: Μετακινήσεις πληθυσμών και κρατική συγκρότηση στη μετα-ναπολεόντεια εποχή, 1821-1830»


2) Κωνσταντίνος Ηροδότου, «Άγνωστα τεκμήρια και νέες προσεγγίσεις για την επανάσταση του 1821»


3) Νικόλαος Καστρινάκης, «Οι αντίπαλοι του νεοελληνικού διαφωτισμού στα προεπαναστατικά χρόνια. Τα αντι-διαφωτιστικά κείμενα της περιόδου 1789-1820»


4) Παναγιώτης Μιχαηλάρης, «Επεξεργασία του Αρχείου Αλή πασά της Γενναδείου Βιβλιοθήκης (Συλλογή Δαμιανού Κυριαζή)»


5) Μιχαήλ Φέστας, «Υλικός χώρος, υποδομές και τεχνικά έργα στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης»

                                                                     

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr