2ο Συνέδριο ΕΜΝΕ 1821 | Η Ελληνική Επανάσταση: νέες προσεγγίσεις
15.06.22 - 16.06.22 Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας», Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) Διοργανωτής: Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (Ε.Μ.Ν.Ε.)
2ο Συνέδριο ΕΜΝΕ 1821 | Η Ελληνική Επανάσταση: νέες προσεγγίσεις
ΣΥΝΕΔΡΙΟ Το συνέδριο θα αναδείξει πλευρές της Ελληνικής Επανάστασης που δεν έχουν συστηματική μελετηθεί, όπως: η ματιά του άλλου, τι δηλαδή μαρτυρούν οι οθωμανικές πηγές για το 1821, η καθημερινή ζωή στα χρόνια του Αγώνα, η ζωή και η δράση των πολλών και όχι μόνο των επωνύμων, οι γυναίκες και τα παιδιά, και, γενικά, πλευρές που χρειάζονται για να αναδειχθούν νέα ερευνητικά ερωτήματα και σε βάθος μελέτη των πηγών.
ΔιεύθυνσηΕθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48
116 35 Αθήνα
Η Επανάσταση του 1821: νέες προσεγγίσεις

Το συνέδριο περιλαμβάνει ποικίλη θεματολογία σε μία προσπάθεια να αποτυπωθούν, με βάση τις ερευνητικές διαθεσιμότητες, όψεις του επαναστατικού φαινομένου και των πολύπλευρων εμπειριών κατά την επαναστατική περίοδο. Το βασικό νήμα που διατρέχει το σύνολο των θεματικών είναι η αντίληψη πως η Επανάσταση του 1821 αποτέλεσε τομή σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής των ανθρώπων, η μελέτη των οποίων θα αναδείξει τις ασυνέχειες και τις συνέχειες σε πολλαπλά επίπεδα (καθημερινή ζωή, πολιτικοί θεσμοί, νοοτροπίες κ.λπ.). Μαζί με αυτά, η Επανάσταση άφησε το αποτύπωμά της στη συλλογική συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας, που όψεις της θα αναζητηθούν μέσα από τη διερεύνηση της πρόσληψης του 1821.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ και τις περιλήψεις των ανακοινώσεων εδώ.

Επιστημονική Επιτροπή:

  • Χρήστος Λούκος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
  • Νάσια Γιακωβάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
  • Δημήτρης Δημητρόπουλος, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ
  • Γιάννης Κόκκωνας, Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου
  • Κώστας Λάππας, π. διευθυντής ΚΕΜΝΕ Ακαδημίας Αθηνών
  • Σοφία Ματθαίου, Κύρια Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ
  • Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ
  • Βαγγέλης Σαράφης, Υπ. Δρ. Ιστορίας ΕΚΠΑ
  • Μιχάλης Φέστας, Υπ. Δρ. Ιστορίας ΕΚΠΑ

ΔιεύθυνσηΕθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48
116 35 Αθήνα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr