Κωνσταντίνος Κανάρης, 1793-1877
Κωνσταντίνος Κανάρης, 1793-1877
ΕΚΔΟΣΗ

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη προετοιμάζει τη δημοσίευση επιστημονικής μονογραφίας για τη ζωή και δράση του Κωνσταντίνου Κανάρη μέσα από τα αρχειακά τεκμήρια της ιστορίας. Η έκδοση αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2021.

Συγγραφείς: Δρ. Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου, Δρ. Αννίτα Πρασσά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr