Κωνσταντίνος Κανάρης, 1793-1877
Κωνσταντίνος Κανάρης, 1793-1877
ΕΚΔΟΣΗ

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη προετοιμάζει τη δημοσίευση επιστημονικής μονογραφίας για τη ζωή και δράση του Κωνσταντίνου Κανάρη μέσα από τα αρχειακά τεκμήρια της ιστορίας.

Συγγραφείς: Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου, Αννίτα Πρασσά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 1821-2021
E [email protected]