Διαλέξεις-Ομιλίες σε Βελιγράδι, Οδησσό και Βουκουρέστι
Διοργανωτής: Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
Διαλέξεις-Ομιλίες σε Βελιγράδι, Οδησσό και Βουκουρέστι
Διαλέξεις-Ομιλίες σε Βελιγράδι, Οδησσό και Βουκουρέστι σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού στηρίζει, συνδιοργανώνει και συμμετέχει με ειδικούς επιστήμονες σε περιορισμένες δράσεις στις τοπικές οργανώσεις του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού σε Βελιγράδι, Οδησσό και Βουκουρέστι με ομιλίες σχετικές με την Επανάσταση και την εποχή της. Ενδεικτικά, στο Βελιγράδι ομιλητής σε εκδήλωση θα είναι ο Δρ. Sukru Ilicak, στην Οδησσό θα οργανωθεί πάνελ δύο ομιλητών με θεματική σχετική με τη Φιλική Εταιρεία και στο Βουκουρέστι θα παρουσιαστεί ανάλογη δράση με θέμα τις σχέσεις μεταξύ αυτόχθονων και ετερόχθονων κατά τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Λόγω των έκτακτων υγειονομικών περιορισμών το 2021, οι ομιλίες προγραμματίζονται για την άνοιξη του 2022.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr