Η Ελληνική Επανάσταση και η Ιταλία Μορφές και επίπεδα αποδοχής κατά τον ΙΘ´αιώνα
14.10.21 - 15.10.21 Σικελικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών “Bruno Lavagnini” - Παλέρμο Διοργανωτής: Σικελικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών “Bruno Lavagnini” Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Η Ελληνική Επανάσταση και η Ιταλία Μορφές και επίπεδα αποδοχής κατά τον ΙΘ´αιώνα
Η Ελληνική Επανάσταση και η Ιταλία Μορφές και επίπεδα αποδοχής κατά τον ΙΘ´ αιώνα

Tο Σικελικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (Παλέρμο), από κοινού με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Αθήνα) οργανώνει εν όψει των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί στο Παλέρμο στις 14-15 Οκτωβρίου 2021.

Η Ελληνική Επανάσταση αποτέλεσε πρωτοποριακό κίνημα  εθνικής εξέγερσης  στην Ευρώπη του ΙΘ´αιώνα, και χάρη στη μεγάλη διεθνή απήχησή της έδωσε αφορμή όχι μόνο στην έμπρακτη συμμετοχή εθελοντών, που έλαβαν μέρος στον Αγώνα, αλλά και σε διάφορες και ποικίλες εκδηλώσεις έμπνευσης στο πνευματικό, λογοτεχνικό, καλλιτεχνικό πεδίο. Στο ευρύτερο πλαίσιο του Ιταλικού Φιλελληνισμού, η επιστημονική συνάντηση στο Παλέρμο έχει σκοπό την παρουσίαση και την ανάδειξη της αποδοχής της Ελληνικής Επανάστασης στην ιταλική χερσόνησο.

Επιστημονική Επιτροπή:

Σοφία Ματθαίου, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών-Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών-Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Vincenzo Rotolo, Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici “Bruno Lavagnini”/ISSBI

Francesco Guida, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano

Giuseppe Monsagrati, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano

Οργανωτική Επιτροπή:

Renata Lavagnini, Francesco Scalora, Francesca Vuturo

Σικελικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών “Bruno Lavagnini” (Παλέρμο)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 1821-2021
E [email protected]