Το ελληνικό δίκαιο 1821-2021: Ιστορία – Δημιουργία – Εξέλιξη
Διοργανωτής: Ένωση Αστικολόγων Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων Ένωση Ελλήνων Συνταγματολόγων Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων
Το ελληνικό δίκαιο 1821-2021: Ιστορία – Δημιουργία – Εξέλιξη
ΣΥΝΕΔΡΙΟ Το συνέδριο θα ασχοληθεί με την κατάσταση των θεσμών κατά τις παραμονές της επανάστασης, με το θεσμικό έργο της ίδιας της επανάστασης και με τις συνέπειες αυτού του έργου στην εξέλιξη του δικαίου κατά τα πρώτα χρόνια του νέου κράτους.

Η Επανάσταση του 1821 επιδίωξε τη δημιουργία κράτους με στέρεο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, εμπνευσμένο από τις αρχές του διαφωτισμού και την ευρωπαϊκή εμπειρία. Ήδη από την έναρξη του Αγώνα συγκροτήθηκαν διοικητικά όργανα, αναγκαία για την αντιμετώπιση της νέας κατάστασης αρχικά σε τοπικό και έπειτα σε ευρύτερο επίπεδο, ενώ μετά την εδραίωση των προοπτικών ανεξαρτησίας εκπονήθηκαν θεσμικά κείμενα με σαφείς ιδεολογικές επιρροές και τέθηκαν οι βάσεις για τη συγκρότηση κεντρικών πολιτικών θεσμών, τη διοικητική αντιμετώπιση βιοτικών και πολεμικών αναγκών καθώς και για σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

Θεματικοί άξονες:

  • Βαθμιαία συγκρότηση κράτους
  • Απονομή δικαιοσύνης
  • Διαμόρφωση θεσμών – εξέλιξη προς το νεοελληνικό δίκαιο

Επιστημονική επιτροπή:

  • Ηλίας Αναγνωστόπουλος, καθηγητής ΕΚΠΑ, πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων
  • Κωνσταντίνος Καλαβρός, καθηγητής ΔΠΘ, πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων
  • Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, καθηγήτρια ΑΠΘ, πρόεδρος Ένωσης Αστικολόγων
  • Κωνσταντίνος Μαυριάς, ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ, πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων
  • Ελευθερία Παπαγιάννη, καθηγήτρια Ιστορίας Δικαίου ΕΚΠΑ
  • Ευάγγελος Περάκης, ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ, πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων
  • Μιχάλης Τσαπόγας, δρ. νομικής

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2022.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 1821-2021
E [email protected]