Φύλλο της χειρόγραφης εφημερίδας «Ο Αχελώος»
Φεβρουάριος 2021 Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Φεβρουάριος 2021
ΤΟ ΕΚΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ΤΝΕ/ΕΙΕ, Αρχείο Α. Λουριώτη
Φύλλο της χειρόγραφης εφημερίδας «Ο Αχελώος»

Φύλλο της 24ης Φεβρουαρίου 1822 της χειρόγραφης εφημερίδας «Ο Αχελώος». Πρόκειται για την τρίτη χειρόγραφη εφημερίδα της επαναστατικής περιόδου, που εκδιδόταν στο Βραχώρι (Αγρίνιο) τουλάχιστον κατά τον μήνα Φεβρουάριο του 1822. Ο «Αχελώος» μπορεί να θεωρηθεί ως πρόδρομος των μετέπειτα επίσημων εφημερίδων της Διοίκησης, αφού σε αυτόν δημοσιεύονταν κατά κύριο λόγο θεσπίσματα και αποφάσεις της Γερουσίας της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, ενώ στον τίτλο του χρησιμοποιήθηκε και η σφραγίδα του σώματος. Συντάκτης της ήταν, πιθανόν, ο Νικόλαος Λουριώτης, ο οποίος ήταν επίσης αρχιγραμματέας της Γερουσίας. Μαζί με τις αποφάσεις δημοσιεύονταν επιπλέον ειδήσεις, κυρίως σχετικές με τη λειτουργία της Γερουσίας και τη δράση του προέδρου της, του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου.   

Εικόνες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 1821-2021
E [email protected]