Ξενοφών: Βιβλίον των Σενιάλων
Μάιος 2021 Γενικά Αρχεία του Κράτους
Μάιος 2021
ΤΟ ΕΚΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ / ΜΑΙΟΣ 2021 ΓΑΚ-Κεντρική Υπηρεσία, Μικρές Συλλογές Κ
ΔιεύθυνσηΔάφνης 61, Τ.Κ. 154 52, Ψυχικό, Αθήνα
Ξενοφών: Βιβλίον των Σενιάλων

Στην περίοδο του Αγώνα η κωδικοποίηση των σενιάλων όλων των σηματολογίων των πλοίων αποτελούσε σημαντική διαδικασία. Για κάθε χειρισμό, σχηματισμό ή κίνηση μεμονωμένου ή περισσοτέρων πλοίων, είχε προβλεφθεί ένα αντίστοιχο σενιάλο. Αξιοσημείωτα είναι τα «μυστικά σενιάλα» που αναφέρονταν στις κινήσεις του στόλου προκειμένου να προστατευτούν από τον εχθρό.

Το τεκμήριο αποτελείται από 16 μεμονωμένα φύλλα, τα οποία έχουν συγκολληθεί μεταξύ τους σε δίφυλλα με χρήση χάρτινων στελεχών. Για το χειρόγραφο κείμενο και το περίγραμμα των σχημάτων έχει χρησιμοποιηθεί μελάνι καφέ χρώματος. Για τον χρωματισμό της εικονογράφησης έχει χρησιμοποιηθεί τέμπερα, με τη χρωματική παλέτα να περιορίζεται σε μπλε, κόκκινο, κίτρινο και πράσινο. Για το εξώφυλλο του φυλλαδίου φέρει τον τίτλο και ζωγραφική διακόσμηση. Σημειώνεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί χαρτί μεγαλύτερου βάρους από αυτό του κυρίου σώματος.

Η πρώτη σελίδα φέρει διακόσμηση, στην οποία αποτυπώνεται η αντιστοίχιση των σημαιών με τα πλοία Αριστείδης, Επαμεινώνδας, Θεμιστοκλής, Αλέξανδρος, Σωκράτης, Ξενοφών, Λεωνίδας και Αθήνα. Στη συνέχεια απεικονίζονται τα σενιάλα των ναυάρχων, όπου γίνεται παρουσίαση των έγχρωμων σημαιών με επεξήγηση της χρήσης τους (“Αυτή τη σημαία θέλει μεταχειρίζεται ο Ναύαρχος του στόλου Ύδρας Ανδρέας Μιαούλης οπόταν μας προσκαλεί βάζοντάς την εις το πλευρινό κατάρτι”). Τέλος, στην τρίτη σελίδα αποτυπώνονται φανάρια πλοίων, με διάταξη από δύο έως έξι φανάρια καθώς και η κωδικοποίησή τους (για παράδειγμα, η διάταξη των πέντε φαναριών σηματοδοτεί «Να συμμαζευθή όλος ο στόλος μαζί») [1823].

ΔιεύθυνσηΔάφνης 61, Τ.Κ. 154 52, Ψυχικό, Αθήνα

Εικόνες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 1821-2021
E [email protected]