Έκθεση Ancient Greek Science
Διοργανωτής: Science Museum
Έκθεση Ancient Greek Science
ΕΚΘΕΣΗ
Διοργανωτές Science Museum
Υποστηρικτές Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη
Science Museum, London | Έκθεση Ancient Greek Science, Λονδίνο, Noέμβριος, 2021

Σε αναγνώριση της ιδιαίτερης εμβέλειας του ελληνικού πνεύματος, το Μουσείο των Επιστημών του Λονδίνου διοργανώνει τον Νοέμβριο 2021 την έκθεση  AncientGreekScience, συνδέοντας την αρχαιοελληνική σκέψη, φιλοσοφία και επιστήμη με τους εορτασμούς για την εθνική παλιγγενεσία. Η έκθεση, πραγματεύεται τρόπους με τους οποίους η μαθηματική και φιλοσοφική γνώση των αρχαίων Ελλήνων διαμόρφωσε την καθημερινή ζωή, θέτοντας τις βάσεις του σύγχρονου κόσμου μας. Κύριες θεματικές περιλαμβάνουν έννοιες όπως: Κόσμος και Χρόνος, Μουσική και Μαθηματικά, η Μεσόγειος, η Ιατρική και το Σώμα, o Φυσικός Κόσμος.

Εικόνα: ©Shadowsettle

Διοργανωτές Science Museum
Υποστηρικτές Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr