Αρχαία Ελληνική Επιστήμη
Διοργανωτής: Science Museum
Αρχαία Ελληνική Επιστήμη
ΕΚΘΕΣΗ
Διοργανωτές Science Museum
Υποστηρικτές Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη

Σε αναγνώριση της ιδιαίτερης εμβέλειας του ελληνικού πνεύματος, το Μουσείο των Επιστημών του Λονδίνου διοργανώνει το 2021 την έκθεση  Ancient Greek Science, συνδέοντας την αρχαιοελληνική σκέψη, φιλοσοφία και επιστήμη με τους εορτασμούς για την εθνική παλιγγενεσία. Η έκθεση, η οποία θα διαρκέσει 6 μήνες, πραγματεύεται τρόπους με τους οποίους η μαθηματική και φιλοσοφική γνώση των αρχαίων Ελλήνων διαμόρφωσε την καθημερινή ζωή, θέτοντας τις βάσεις του σύγχρονου κόσμου μας. Κύριες θεματικές περιλαμβάνουν έννοιες όπως: Κόσμος και Χρόνος, Μουσική και Μαθηματικά, η Μεσόγειος, η Ιατρική και το Σώμα.

Διοργανωτές Science Museum
Υποστηρικτές Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 1821-2021
E [email protected]