Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη

Διεύθυνση The A. G. Leventis Foundation
Todistrasse 44
P. O. Box 1527
CH-8027 Zurich, Switzerland
Website Ιδρύματος www.leventisfoundation.org

Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη

Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη ιδρύθηκε τον Μάιο του 1979 ως αποτέλεσμα των προσδοκιών του Αναστασίου Γ. Λεβέντη, ο οποίος έθεσε και τους βασικούς άξονες της δράσης του. Διανύοντας την τέταρτη δεκαετία, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη –εκτός από το εκτεταμένο κοινωφελές πρόγραμμά του και την καινοτόμο δράση του στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της ιατρικής έρευνας– έχει να επιδείξει ένα σημαντικό έργο στη μελέτη του πολιτισμού και της ιστορίας της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ελληνισμού της Διασποράς. Μέσα από ένα διεθνές πρόγραμμα υποστήριξης ελληνικών σπουδών, με την ενίσχυση ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με τη συστηματική χορήγηση υποτροφιών, με τη διαρκή συνεισφορά στην ακαδημαϊκή έρευνα, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη ακολουθεί με συνέπεια το όραμα του ιδρυτή του. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται η μέριμνα του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη για την αποκατάσταση και την αναστήλωση μνημείων κλασικής, βυζαντινής, και μεταβυζαντινής εποχής, για την μελέτη και τον εμπλουτισμό συλλογών κυπριακών αρχαιοτήτων σε μουσεία ανά την υφήλιο και για την στήριξη προγραμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Αφρική και διεθνώς.

ΔιεύθυνσηThe A. G. Leventis Foundation
Todistrasse 44
P. O. Box 1527
CH-8027 Zurich, Switzerland
Website Ιδρύματος www.leventisfoundation.org

Σχετικές δράσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr