Παρακολούθηση αποκατάστασης και ανάταση φυλλοβόλων πλατύφυλλων ειδών
WWF Ελλάς Διοργανωτής: WWF Ελλάς
Παρακολούθηση αποκατάστασης και ανάταση φυλλοβόλων πλατύφυλλων ειδών
ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
Διοργανωτές WWF Ελλάς
Υποστηρικτές Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη

Σκοπός του έργου είναι (α) η παρακολούθηση και η προστασία της φυσικής αναγέννησης σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2021 με έμφαση στα φυλλοβόλα πλατύφυλλα είδη και (β) η δημιουργία και η προώθηση ενός επιτυχημένου παραδείγματος αναδάσωσης με αυξημένη χρήση πλατύφυλλων στο μίγμα των ειδών που θα χρησιμοποιηθούν, το οποίο θα αποτελέσει μοντέλο αναδάσωσης προς εφαρμογή και υιοθέτηση και σε άλλες περιπτώσεις. Η πρότυπη αυτή αναδάσωση θα λειτουργεί επιπλέον ως ασπίδα προστασίας κατά των έντονων επιπτώσεων από μελλοντική πυρκαγιά, τόσο για το ίδιο το δασικό οικοσύστημα, όσο και για τους παρακείμενους οικισμούς. Σημειώνεται πως τα πλατύφυλλα είδη παρουσιάζουν μεγάλη ανθεκτικότητα στη φωτιά, περιορίζοντας τόσο την ένταση, όσο και τη μετάδοση της πυρκαγιάς.

Το έργο υλοποιείται από τη WWF Ελλάς με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Συγκεκριμένα στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου συμμετέχει το Δασαρχείο Λαυρίου καιη Δ/νση Δασικών Έργνω και Υποδομών και η Εφορία Αρχαιοτήτων.

Διοργανωτές WWF Ελλάς
Υποστηρικτές Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr