Πρότυπα τοπικά σχέδια δράσης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών
WWF Ελλάς Διοργανωτής: WWF Ελλάς
Πρότυπα τοπικά σχέδια δράσης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών
ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
Διοργανωτές WWF Ελλάς

Όπως τεκμηριώνει το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας και των εμπειρογνωμόνων, η ενδυνάμωση της πρόληψης αποτελεί μονόδρομο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των πυρκαγιών και την προσαρμογή στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική κρίση.

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η προώθηση της σωστής και έγκαιρης οργάνωσης της πρόληψης στο τοπικό χωρικό επίπεδο. Εκεί, δηλαδή, όπου οι συνθήκες και οι κίνδυνοι μπορούν να εκτιμηθούν ορθά και η εγγύτητα των φορέων μπορεί να εξασφαλίσει την αποτελεσματική συνεργασία και την αμοιβαία λογοδοσία.

Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η κατάρτιση ενιαίων σύγχρονων προδιαγραφών, για τα Τοπικά Σχέδια Δράσης (ΤΣΔ) για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών, και η πιλοτική εφαρμογή τους σε δύο Δήμους. Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις για την μετάφραση των προδιαγραφών σε πρακτικές οδηγίες υλοποίησης και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και άλλων δράσεων διάχυσης. Στο τέλος του έργου προβλέπεται η σύνταξη και προώθηση μίας πρότασης θεσμοθέτησης των προδιαγραφών.

Το έργο υλοποιείται από το WWF Ελλάς, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι Δήμοι που συμμετέχουν για την πιλοτική εφαρμογή, είναι η Κίσσαμος Χανίων και η Καλαμάτα.

Εικόνα: Markos Mant

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr