Ίδρυμα Μποδοσάκη

Διεύθυνση Μουρούζη 14
Αθήνα, 10674
Website Ιδρύματος www.bodossaki.gr

Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1972 και είναι ένα από τα πιο γνωστά κοινωφελή Ιδρύματα της Ελλάδας. Η ίδρυσή του αποτελεί την κορυφαία πράξη κοινωνικής προσφοράς του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη, και εμπνέεται από την παράδοση της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης των Ελλήνων της Ανατολής και της Διασποράς.

Το όραμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους. Με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, το Ίδρυμα σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα με βάση τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προώθηση της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών.

Με βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα, το Ίδρυμα δίνει έμφαση στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων και στην υποστήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

ΔιεύθυνσηΜουρούζη 14
Αθήνα, 10674
Website Ιδρύματος www.bodossaki.gr

Σχετικές δράσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr