Διερευνώντας άγνωστες πτυχές της Επανάστασης του 1821
Διοργανωτής: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διερευνώντας άγνωστες πτυχές της Επανάστασης του 1821
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Πρόκειται για έντεκα νέα ερευνητικά προγράμματα, ετήσιας διάρκειας.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προετοιμάζει την συμβολή του στους εορτασμούς με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της Επανάστασης του 1821. Μέσα από συνέδρια, εκδηλώσεις, εκθέσεις, καλλιτεχνικά δρώμενα, το αρχαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας θέλει να τιμήσει την Επανάσταση του 1821 και παράλληλα να συμβάλει στον αναστοχασμό και στη διεύρυνση του διαλόγου για την πορεία του ελληνικού κράτους από τις αρχές του 19ου αιώνα σε εκείνες του 21ου.

Στόχοι των ερευνητικών προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν είναι:

 • Κάλυψη σημαντικών κενών στην ιστοριογραφία γύρω από την Επανάσταση του 1821
 • Συγκέντρωση και επεξεργασία σχετικού άγνωστου αρχειακού υλικού
 • Παραγωγή πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών
 • Δημιουργία και ενίσχυση ενός νέου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού για τη μελέτη της Ελληνικής Επανάστασης

Τα ερευνητικά προγράμματα πρόκειται να εποπτεύουν αμισθί  εξειδικευμένοι καθηγητές του ιδρύματος, με θέματα γύρω από την Επανάσταση του 1821. Σε κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα θα εργασθούν μεταπτυχιακοί φοιτητές & υποψήφιοι διδάκτορες.

Ερευνητικά θέματα:

 1. Η προετοιμασία για την Επανάσταση: Το Ιόνιο κατά τις τελευταίες δεκαετίες της βενετικής κυριαρχίας (1770-1797)
 2. Η προετοιμασία για την Επανάσταση: η ανέκδοτη Ιστορία φυσική και ηθική του ανθρώπου (1810) του ΕπιφάνιουΣτέφανου Δημητριάδη (1760-1826)
 3. Φιλική Εταιρεία. Ζητήματα τεκμηρίωσης
 4. Το 1821 στην Κωνσταντινούπολη. Οι Ρωμιοί της Πόλης σύμφωνα με οθωμανικές καταγραφές
 5. Πόλεμος και Πρόνοια κατά την Ελληνική Επανάσταση
 6. Πόλεις του επαναστατημένου ελληνικού χώρου: τεκμήρια ιστορίας
 7. Το πολιτικόιδεολογικό περιεχόμενο της εμφύλιας ρήξης στο τέλος της Ελληνικής Επανάστασης (1831-1832): Οι αντανακλάσεις στη δημόσια σφαίρα
 8. Οι Εφημερίδες της Ελληνικής Επανάστασης, 1821-1832
 9. Παραστατικές Τέχνες και Επανάσταση του 1821
 10. Η αρχιτεκτονική και οι τέχνες στα χρόνια της Επανάστασης: τομές και συνέχειες
 11. H Επανάσταση του 1821 και η μελέτη της: το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιστημονικοί υπεύθυνοι:

 • Νάσια Γιακωβάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
 • Μαρία Ευθυμίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
 • Άννα Καρακατσούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
 • Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΚΠΑ
 • Παρασκευάς Κονόρτας, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΚΠΑ
 • Κατερίνα Κωσταντινίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
 • Γιάννης Ξούριας, Επίκουρος Καθηγητής, ΕΚΠΑ
 • Βασιλική Σειρηνίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 1821-2021
E [email protected]