Διερευνώντας άγνωστες πτυχές της Επανάστασης του 1821
01.12.21 - 02.12.21 Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών Διοργανωτής: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διερευνώντας άγνωστες πτυχές της Επανάστασης του 1821
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Πρόκειται για έντεκα νέα ερευνητικά προγράμματα, ετήσιας διάρκειας.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προετοιμάζει την συμβολή του στους εορτασμούς με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της Επανάστασης του 1821. Μέσα από συνέδρια, εκδηλώσεις, εκθέσεις, καλλιτεχνικά δρώμενα, το αρχαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας θέλει να τιμήσει την Επανάσταση του 1821 και παράλληλα να συμβάλει στον αναστοχασμό και στη διεύρυνση του διαλόγου για την πορεία του ελληνικού κράτους από τις αρχές του 19ου αιώνα σε εκείνες του 21ου αιώνα.

Λίγο πριν τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, οι γνώσεις μας για το μείζον αυτό γεγονός παραμένουν ακόμη σε πολλά σημεία περιορισμένες∙ η ανάγκη μελέτης του με βάση νέα μεθοδολογικά εργαλεία και ιστοριογραφικές οπτικές όπως και η επεξεργασία και δημοσιοποίηση άγνωστου αρχειακού και έντυπου υλικού, παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονη. Παράλληλα, είναι σημαντικό να συγκροτηθεί ένα νέο επιστημονικό δυναμικό, το οποίο θα στραφεί προς την Επανάσταση μελετώντας την ως ένα ελληνικό και διεθνές γεγονός. Το ΕΚΠΑ ως κατεξοχήν αρμόδιος φορέας εκπαίδευσης, παραγωγής και διάχυσης επιστημονικής γνώσης αποφάσισε να ενισχύσει τις σπουδές για το 1821 δημιουργώντας ένα Κέντρο Μελέτης της Επανάστασης του 1821, με σκοπό να συμβάλει στις εορταστικές εκδηλώσεις, αλλά και να οδηγήσει σε μια συστηματική και σε βάθος μελέτη της επαναστατικής δεκαετίας 1820-1830 στις διάφορες εκφάνσεις της. Για το σκοπό αυτό και στο πλαίσιο του Κέντρου, το ΕΚΠΑ σχεδιάζει την εκπόνηση έντεκα ερευνητικών προγραμμάτων, ετήσιας διάρκειας, τα οποία θα εποπτεύσουν αμισθί εξειδικευμένοι καθηγητές του ιδρύματος, με θέματα γύρω από την Επανάσταση του 1821. Σε κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα θα εργασθούν μεταπτυχιακοί φοιτητές & υποψήφιοι διδάκτορες. Τα ερευνητικά προγράμματα υλοποιούνται με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος – ΒΙΟΧΑΛΚΟ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 1821-2021.

Στόχοι των ερευνητικών προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν είναι:

 • Κάλυψη σημαντικών κενών στην ιστοριογραφία γύρω από την Επανάσταση του 1821
 • Συγκέντρωση και επεξεργασία σχετικού άγνωστου αρχειακού υλικού
 • Παραγωγή πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών
 • Δημιουργία και ενίσχυση ενός νέου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού για τη μελέτη της Ελληνικής Επανάστασης

Ερευνητικά θέματα:

 1. Η προετοιμασία για την Επανάσταση: Το Ιόνιο κατά τις τελευταίες δεκαετίες της βενετικής κυριαρχίας (1770-1797)
 2. Η προετοιμασία για την Επανάσταση: η ανέκδοτη Ιστορία φυσική και ηθική του ανθρώπου (1810) του Επιφάνιου-Στέφανου Δημητριάδη (1760-1826)
 3. Φιλική Εταιρεία. Ζητήματα τεκμηρίωσης
 4. Το 1821 στην Κωνσταντινούπολη. Οι Ρωμιοί της Πόλης σύμφωνα με οθωμανικές καταγραφές
 5. Πόλεμος και Πρόνοια κατά την Ελληνική Επανάσταση
 6. Πόλεις του επαναστατημένου ελληνικού χώρου: τεκμήρια ιστορίας
 7. Το πολιτικό-ιδεολογικό περιεχόμενο της εμφύλιας ρήξης στο τέλος της Ελληνικής Επανάστασης (1831-1832): Οι αντανακλάσεις στη δημόσια σφαίρα
 8. Οι Εφημερίδες της Ελληνικής Επανάστασης, 1821-1832
 9. Παραστατικές Τέχνες και Επανάσταση του 1821
 10. Η αρχιτεκτονική και οι τέχνες στα χρόνια της Επανάστασης: τομές και συνέχειες
 11. H Επανάσταση του 1821 και η μελέτη της: το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιστημονικοί υπεύθυνοι:

 • Νάσια Γιακωβάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
 • Μαρία Ευθυμίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
 • Άννα Καρακατσούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
 • Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΚΠΑ
 • Παρασκευάς Κονόρτας, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΚΠΑ
 • Κατερίνα Κωσταντινίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
 • Γιάννης Ξούριας, Επίκουρος Καθηγητής, ΕΚΠΑ
 • Γιώργος Πάλλης, Επίκουρος Καθηγητής, ΕΚΠΑ
 • Σπυρίδων Πλουμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΚΠΑ
 • Βασιλική Σειρηνίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
 • Αριστείδης Χατζής, Καθηγητής, ΕΚΠΑ

Για τις έρευνες δείτε αναλυτικά εδώ.

Η διημερίδα για την παρουσίαση των ερευνητικών προγραμμάτων του Ε.Κ.Π.Α. για το 1821 θα πραγματοποιηθεί 1 και 2 Δεκεμβρίου 2021. Η έναρξη των εργασιών της διημερίδας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 17.30 έως 21.00 στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών (κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30). Οι εργασίες της διημερίδας θα συνεχισθούν την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021, ώρες 10.00 έως 18.30 στην ίδια Αίθουσα. Το πρόγραμμα εδώ.

Η διημερίδα θα μεταδίδεται διαδικτυακά:
1/12/2021 https://youtu.be/6XdKSPtsh84 και
2/12/2021 https://youtu.be/JVInDJKqIi4 (Μεγάλη Αίθουσα)
https://youtu.be/_vLaPeBY0UU (Αμφιθέατρο «Αλκης Αργυριάδης»)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr