Ελληνική Επανάσταση, Εκπαίδευση και Συλλογική Μνήμη. Μεταμορφώσεις της σχολικής και της δημόσιας ιστορίας
18.02.21 - 19.02.21 Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο | International Digital Conference Διοργανωτής: Ίδρυμα Λαμπράκη Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας - Πάντειο Πανεπιστήμιο Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα
Ελληνική Επανάσταση, Εκπαίδευση και Συλλογική Μνήμη. Μεταμορφώσεις της σχολικής και της δημόσιας ιστορίας
ΣΥΝΕΔΡΙΟ Το Συνέδριο, μεταξύ άλλων, θα ασχοληθεί με τα σχολεία, τους δασκάλους και τις διδακτικές μεθόδους στην Ελληνική Επανάσταση, καθώς και τη διδασκαλία της Ελληνικής Επανάστασης στο ελληνικό σχολείο.
Συνοδευτικά Έγγραφα
 • Πρόγραμμα Συνεδρίου
 • Conference Programme
 • Υποστηρικτές Ίδρυμα Λαμπράκη

  Ο στόχος του Συνεδρίου είναι τριπλός: (α) να διερευνήσει τις προεπαναστατικές μορφές της εκπαίδευσης καθώς και τη συγκρότηση των πρώτων εκπαιδευτικών θεσμών στη διάρκεια του Αγώνα και της καποδιστριακής περιόδου, (β) να παρακολουθήσει τους τρόπους με τους οποίους η Ελληνική Επανάσταση διδάχτηκε στο ελληνικό σχολείο (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) από το 1834 μέχρι σήμερα και (γ) να διερευνήσει τις ποικίλες μορφές που πήρε η μνήμη της Επανάστασης στη δημόσια ιστορία.

  Το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει το συνέδριο με δυνατότητα διάδρασης στο https://zoom.us/j/95716000361 

  Δείτε online την πρώτη μέρα του συνεδρίου – 18 Φεβρουαρίου:

  Δείτε online τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου – 19 Φεβρουαρίου:

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Πρόεδρος: Χριστίνα Κουλούρη, Καθηγήτρια Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας, Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

  Μέλη:

  • Χάρης Αθανασιάδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διευθυντής ΠΜΣ «Δημόσια Ιστορία», ΕΑΠ

  • Γιάννης Κόκκωνας, Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

  • Κώστας Λάππας, πρώην διευθυντής του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, Ακαδημία Αθηνών

  • Δρ. Βασιλική Σακκά, Εκπαιδευτικός, τ. Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Πρόεδρος του Ομίλου για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (Ο.Ι.Ε.Ε.)

  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  • Μαρία Μαργούδη, Επιστημονική Συνεργάτις, Ίδρυμα Λαμπράκη

  • Μαρία Ξανθοπούλου, Επιστημονική Συνεργάτις, Ίδρυμα Λαμπράκη

  • Δήμητρα Παπαγεωργοπούλου, Διοικητικό Προσωπικό, Ίδρυμα Λαμπράκη

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Πρωτοβουλία 21
  E info@protovoulia21.gr