Ίδρυμα Λαμπράκη

Διεύθυνση Αναγνωστοπούλου 5
T.K. 10 673, Αθήνα
Website Ιδρύματος www.lrf.gr

Ίδρυμα Λαμπράκη

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με κοινωφελή αποστολή. Με στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη και ευημερία της Ελλάδας, δραστηριοποιείται σε τομείς υψηλής προτεραιότητας, όπως είναι η εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, ο πολιτισμός και η βιώσιμη ανάπτυξη.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Το έργο του Ιδρύματος Λαμπράκη (ΙΛ) περιλαμβάνει

• μελέτες και έρευνες

• δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και ελεύθερη διάθεσή του

• εκτενή επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς σε τομείς, όπως η παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας, η καλλιέργεια της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, η επιχειρηματικότητα, η φιλαναγνωσία, η καλλιέργεια της ενεργού πολιτειότητας και του εθελοντισμού στα σχολεία κ.ά.

• σεμινάρια εκπαίδευσης και κατάρτισης για ενήλικες που βρίσκονται εντός ή εκτός της αγοράς εργασίας

• παρεμβάσεις για την εκπαιδευτική ενδυνάμωση και την κοινωνική ένταξη ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

• πιλοτικές παρεμβάσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της ανάπτυξης • δημιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα που προάγουν την ατομική και συλλογική πρόοδο, την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη

• διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και διαλέξεων

• έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις

• δημιουργία και υποστήριξη δικτύων σε εθνική κλίμακα

• δημιουργία και λειτουργία της εκπαιδευτικής πύλης e-paideia (www.e-paideia.org)

• δημιουργία και λειτουργία θεματικών διαδικτυακών τόπων.

Από το 1991, που ιδρύθηκε το Ίδρυμα Λαμπράκη έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει επιτυχώς περισσότερα από 130 προγράμματα, τοπικής, εθνικής ή διεθνούς κλίμακας. Το έργο του Ιδρύματος αναπτύσσεται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων των δυσπρόσιτων ορεινών και νησιωτικών περιοχών. Για την υλοποίηση του έργου του το Ίδρυμα αξιοποιεί το εκτενές δίκτυο εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων που έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα και συνεργάζεται με έγκυρους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Λαμπράκη συνδέονται άμεσα τόσο με το εκάστοτε κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο υλοποιούνται, όσο και με την παγκόσμια αγορά. Σε όλα τα προγράμματα λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ωφελούνται και άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ κάποιες παρεμβάσεις απευθύνονται εστιασμένα σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες (π.χ. άτομα με αναπηρία, μετανάστες, πρόσφυγες, Ρομά, μακροχρόνια άνεργοι κ.ά.). Όλα τα προγράμματα του ΙΛ έχουν αξιολογηθεί πάρα πολύ θετικά από εξωτερικούς φορείς (π.χ. πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.ά.). Το Ίδρυμα έχει βραβευθεί και αναγνωρισθεί επανειλημμένα για το έργο που προσφέρει.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Κάθε κάτοικος της Ελλάδας αποτελεί δυνητικά ωφελούμενο από το έργο του Ιδρύματος, αφού τα προγράμματά του απευθύνονται σε όλα τα άτομα, από την προσχολική μέχρι την τρίτη ηλικία. Το όφελος προκύπτει είτε από την απευθείας συμμετοχή σε κάποια από τις πρωτοβουλίες του Ιδρύματος είτε από την αξιοποίηση των μορφωτικών και πολιτιστικών πόρων που έχει δημιουργήσει το Ίδρυμα. ΕΤΑΙΡΟΙ Το ΙΛ έχει συνεργαστεί με 280 διαφορετικούς φορείς, 170 από τους οποίους βρίσκονται στο εξωτερικό και είναι κυρίως πανεπιστήμια και φορείς έρευνας και πολιτικής μελέτης. Στους εταίρους του συγκαταλέγονται τα πιο μεγάλα και έγκυρα κοινωφελή Ιδρύματα της Ελλάδας, ενώ διατηρεί πολυετή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και με άλλα Υπουργεία (Πολιτισμού, Εργασίας κ.ά.).

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Αναγνωρίζοντας τον κεντρικό ρόλο που καλείται να παίξει η παιδεία για την ανάκαμψη της χώρας μετά την κρίση των τελευταίων ετών, το Ίδρυμα Λαμπράκη επιλέγει να επενδύσει με έργο στον τομέα της εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, δίνοντας έμφαση σε τομείς που προάγουν την αειφορία και την κοινωνική συνοχή και πρόοδο, όπως είναι η καλλιέργεια της ενεργού πολιτειότητας, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της διαπολιτισμικότητας.

ΔιεύθυνσηΑναγνωστοπούλου 5
T.K. 10 673, Αθήνα
Website Ιδρύματος www.lrf.gr

Σχετικές δράσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr