Η Eυεργεσία και ο Nεότερος Ελληνισμός
Διοργανωτής: Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη
Η Eυεργεσία και ο Nεότερος Ελληνισμός

Η Ευεργεσία επηρέασε τη διαμόρφωση πολλών πτυχών του νέου ελληνικού κόσμου. Από τα προεπαναστατικά χρόνια μέχρι τις μέρες μας, η δράση των ευεργετών υπήρξε καθοριστική για την ανοικοδόμηση της χώρας και επηρέασε την κοινωνία, την οικονομία, την εκπαίδευση, τη διανόηση, όπως και τους θεσμούς, τις αντιλήψεις και τα κοινωνικά πρότυπα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 1821-2021
E [email protected]