Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη

Διεύθυνση Ζαλοκώστα 4,
Αθήνα 106 71
Website Ιδρύματος www.aclcf.org

Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη ιδρύθηκε με κίνητρο την αγάπη για την Ελλάδα – τους ανθρώπους, τη θάλασσα και τον πολιτισμό της.

Η δραστηριότητά του επικεντρώνεται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της ρύπανσης σε ακτές και βυθούς· στην ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας· στην ενίσχυση ευάλωτων ομάδων· καθώς και στην προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Το Ίδρυμα σχεδιάζει δικά του προγράμματα, συνεργάζεται με άλλους φορείς σε κοινές δράσεις, ενώ υποστηρίζει δράσεις άλλων οργανισμών στους τομείς ενδιαφέροντός του. Στόχος του είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης σε ζωτικά ζητήματα για την Ελλάδα, τόσο αυτόνομα όσο και μέσα από αποδοτικές συνεργασίες.

ΔιεύθυνσηΖαλοκώστα 4,
Αθήνα 106 71
Website Ιδρύματος www.aclcf.org

Σχετικές δράσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr