Συνέδριο & Εκδοτικό πρόγραμμα για τον Ιταλικό Φιλελληνισμό
09.11.21 - 11.11.21 Πανεπιστήµιο της Ρώµης Sapienza Διοργανωτής: Sapienza Università di Roma
Συνέδριο & Εκδοτικό πρόγραμμα για τον Ιταλικό Φιλελληνισμό
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΔιεύθυνσηCattedra di Lingua e Letteratura Neogreca
Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali
Edificio “Marco Polo”, Piano II, Stanza 206
Circonvallazione Tiburtina 4
00159 – Roma
Italia
Διοργανωτές Sapienza Università di Roma

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη υποστηρίζει την υλοποίηση ενός συνεδρίου, ενός εκδοτικού προγράμματος, καθώς και δύο βραβείων για τον Ιταλικό Φιλελληνισμό στο Πανεπιστήμιο Ρώμης Sapienza, Έδρα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Τμήμα Ευρωπαϊκών, Αμερικανικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών .

Επιστημονικός υπεύθυνος: Χρήστος Μπιντούδης

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση θα αναρτηθούν προσεχώς.

ΔιεύθυνσηCattedra di Lingua e Letteratura Neogreca
Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali
Edificio “Marco Polo”, Piano II, Stanza 206
Circonvallazione Tiburtina 4
00159 – Roma
Italia

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 1821-2021
E [email protected]