Η Γυναίκα στην Επανάσταση
Διοργανωτής: Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου
Η Γυναίκα στην Επανάσταση

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο θα αναρτηθούν προσεχώς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 1821-2021
E [email protected]