Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου

Διεύθυνση Ε.Ο. Πύλου-Καλαμάτας, Θέση Μύτικας
Πύλος Μεσσηνίας ΤΚ 24001
Website Ιδρύματος www.cvf.gr

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου

Το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου είναι ένα μη κερδοσκοπικό ιδιωτικό ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε το 2011 στη Μεσσηνία, προς τιμή των Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Σκοπός του είναι να αναδείξει την περιοχή ως πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης αλλά και να υποστηρίξει κοινωνικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα.

Το Ίδρυμα σχεδιάζει, διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί προγράμματα που σχετίζονται με την έρευνα, την εκπαίδευση και την υποστήριξη των τοπικών δομών. Δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη, την κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, αναπτύσσοντας σχέσεις με θεσμικά όργανα και φορείς σε αυτούς τους τομείς.

ΔιεύθυνσηΕ.Ο. Πύλου-Καλαμάτας, Θέση Μύτικας
Πύλος Μεσσηνίας ΤΚ 24001
Website Ιδρύματος www.cvf.gr

Σχετικές δράσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr