Κλιματική Αλλαγή και Ανθρωπιστική Ιατρική
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοργανωτής: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κλιματική Αλλαγή και Ανθρωπιστική Ιατρική
Κλιματική Αλλαγή και Ανθρωπιστική Ιατρική

Η κλιματική αλλαγή καταγράφεται πλέον από τους διεθνείς φορείς ως μια σημαντική και αναδυόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να εστιάζει στο γεγονός ότι οι κίνδυνοι για την υγεία που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή στην οποία εντοπίζονται και να είναι συχνά μη αναστρέψιμοι.

Θέματα προαγωγής υγείας, έγκαιρης διάγνωσης, ολιστικής προσέγγισης που διασυνδέουν την υγεία των πληθυσμών με την ευεξία, αλλά και οι δυνατότητες που παρέχονται μέσα από την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και λοιπών ψηφιακών μέσων, δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης, συχνά υπό αντίξοες συνθήκες και με περιορισμένα μέσα.

Παράλληλα οι ποικίλες μορφές διακινδύνευσης που βιώνουν οι σύγχρονες κοινωνίες και το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους, όπως είναι αναμενόμενο, έχει αγγίξει πολλαπλασιαστικά περισσότερο πληθυσμιακές και κοινωνικές ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, τα άτομα που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας, τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα, οι κάτοικοι των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, οι μετανάστες και μετακινούμενοι πληθυσμοί.

Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και την αξιολόγηση και τα συμπεράσματα της διαχείρισης των φυσικών καταστροφών των τελευταίων ετών στην χώρα μας, προκύπτει η ανάγκη για:

  • ουσιαστική βελτίωση του συντονισμού, επικοινωνίας και συνεργασίας των εμπλεκομένων δυνάμεων (τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτική προστασία, υγειονομικοί φορείς κλπ.)
  • ενίσχυση της εκπαίδευσης του προσωπικού των φορέων στην διαχείριση κατά την πρώτη χρυσή ώρα στο πεδίο (ψυχοκοινωνικό μοντέλο ενδυνάμωσης και βελτίωση δεξιοτήτων παροχής πρώτων βοηθειών)
  • οργάνωση και οριοθέτηση της εμπλοκής των εθελοντικών οργανώσεων στη διαχείριση φυσικών καταστροφών
  • ευαισθητοποίηση των πολιτών και ειδική μέριμνα για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως τα παιδιά, τα ΑμΕΑ, τα άτομα της τρίτης ηλικίας

Στο πλαίσιο της ανάγκης όπως περιγράφεται παραπάνω, προβλέπεται η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου διεπιστημονικού προγράμματος οκτάμηνης διάρκειας για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και της ενίσχυσης της ετοιμότητας, μέσα από παρεμβάσεις εκπαίδευσης, υγειονομικής υποστήριξης  και ευαισθητοποίησης σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας (νησιωτική-ηπειρωτική) με ιδιαίτερα χαμηλούς πληθυσμούς και χαμηλή πρόσβαση σε υγειονομικές δομές ως προς την διαχείριση κρίσεων και καταστροφών, που προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα και τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Oι παραπάνω στόχοι προβλέπεται να καλυφθούν μέσα από ένα πλέγμα δράσεων με διεπιστημονικό και συμπληρωματικό χαρακτήρα.

Ειδικότερα προβλέπεται η πιλοτική υλοποίηση του προγράμματος σε δύο περιοχές της χώρας με χαμηλούς σε αριθμό πληθυσμούς και περιορισμένη πρόσβαση σε υγειονομικές δομές: τον Δήμο Αγράφων και τον Δήμο Χάλκης. Η υλοποίηση προβλέπει ασκήσεις προσομοίωσης έκτακτων συμβάντων σε φυσικό χώρο για την τοπική κοινωνία στα Άγραφα και στην Χάλκη, πρακτικά εργαστήρια για θέματα άμεσης υγειονομικής και ψυχοκοινωνικής παρέμβασης και ενδυνάμωσης αλλά και ένα πρόγραμμα mentoring για τους υγειονομικούς των περιοχών αυτών.

Εικόνα: Hush Naidoo Jade Photography

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr