Χαρακτηρισμός πόσιμων υδάτων Βόρειας Εύβοιας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοργανωτής: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χαρακτηρισμός πόσιμων υδάτων Βόρειας Εύβοιας
Χαρακτηρισμός πόσιμων υδάτων Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές του Αυγούστου 2021

Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών στην ποιότητα του νερού, άρα και στην ανθρώπινη και όχι μόνο υγεία, είναι πολύ σοβαρές, μακροχρόνιες και οικονομικά, αλλά και ψυχολογικά, οδυνηρές (ασθένειες, νοσηλείες, θάνατοι). Μόνο που στην αρχή δεν είναι άμεσα εμφανείς και δεν καθίστανται έγκαιρα αντιληπτές και κατανοητές. Το βάρος της πολιτείας εστιάζεται στα ορατά σημάδια των καταστροφών. Ο μετριασμός των επιπτώσεων των πυρκαγιών στην ασφάλεια του πόσιμου νερού απαιτεί αποτελεσματική, προληπτική διαχείριση, καθώς και στρατηγικές αποκατάστασης μετά από καταστροφές από τις δασικές και τις υδατικές αρχές. Η προτεινόμενη μελέτη γίνεται πιλοτικά για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στόχος της είναι ο χαρακτηρισμός πόσιμων υδάτων από περιοχές της Β. Εύβοιας που επλήγησαν από τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 σε υποπροϊόντα απολύμανσης, τα οποία συνήθως δεν εμφανίζονται κατά την επεξεργασία του νερού και δεν έχουν εντοπιστεί/ταυτοποιηθεί ή μελετηθεί.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί τόσο σε βαρέα μέταλλα όσο και σε μια σειρά οργανικών ουσιών οι οποίες αποτελούν υποπροϊόντα απολύμανσης των υδάτων και θεωρούνται υπεύθυνες για εμφάνιση καρκίνων (γαστρικού, ήπατος, ορθού, νεφρών, ουροδόχου κύστεως), γενετικών ανωμαλιών (δισχιδής ράχη [μηνιγγομυελοκήλη], αγενεσία/δυσπλασία άκρων, αδακτυλία, υπερωιοσχιστία [λυκόστομα], χειλεοσχιστία [λαγώχειλο]), μεθαιμοσφαιριναιμίας, υπερτροφίας θυρεοειδούς και επιπτώσεων στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος εμβρύων.

 

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Δημήτριος Κωστόπουλος και Παναγιώτης Πομώνης

Εικόνα: Karim Ghantous

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr