Κλιματική Ακαδημία
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοργανωτής: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κλιματική Ακαδημία
Κλιματική Ακαδημία: Ένα Ανοικτό Σχολείο για την Κλιματική Αλλαγή

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη μίας διαδικτυακής ψηφιακής πλατφόρμας που θα προσφέρει επιστημονική πληροφόρηση με το κύρος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και θα ευαισθητοποιεί το ευρύ κοινό και ειδικότερα τη νέα γενιά για την κλιματική αλλαγή.

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα ενισχύει τη διάδραση και την αλληλεπίδραση, θα περιλαμβάνει υλικό με διεπιστημονικό χαρακτήρα και θα υποστηρίζεται από μία πύλη ψηφιακών εργαλείων (portal) για την αξιοποίηση ειδικών εφαρμογών. Η ψηφιακή πλατφόρμα θα έχει πανελλαδική εμβέλεια, θα είναι ελεύθερα προσβάσιμη για το κοινό, ενώ η χρήση της θα είναι δωρεάν.

Μέσα από τη ψηφιακή πλατφόρμα, κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης θα έχει τη δυνατότητα:

  • να παρακολουθήσει ένα Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course – MOOC) το οποίο θα περιλαμβάνει και ειδικά επεξεργασμένες περιπτώσεις μελέτης (case studies) για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Μέσα από το Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα, θα ενημερώνεται για την κλιματική αλλαγή και τα αίτια που την προκαλούν αλλά και για τις επιπτώσεις της σε τομείς όπως η γεωργία, ο τουρισμός, οι πόλεις, η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία, το φυσικό περιβάλλον, η πολιτιστική κληρονομιά, κ.α.. Eνότητες του Ανοικτού Μαθήματος θα είναι (ενδεικτική ανάφορά): Κλιματική αλλαγή – αίτια, μηχανισμοί-επιπτώσεις, Kλιματικά μοντέλα – πως σχεδιάζονται, Νέες εξελίξεις στην κλιματική επιστήμη: από τους μεγάλους καύσωνες στις ακραίες ξηρασίες, Η Μεσόγειος ως κλιματικό hot spot, Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, στη Μεσόγειο, στην Ευρώπη, στον κόσμο, Καθαρές μορφές ενέργειας – ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πράσινο υδρογόνο, Κλιματικές Τεχνολογίες για την απανθρακοποίηση (decarbonization), κ.α.
  • Το Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα θα περιγράφει επίσης τους τρόπους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτή, να συνδέσει την κλιματική αλλαγή με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και να ενημερωθεί για διεθνείς πρωτοβουλίες όπως αυτές σχετίζονται με την εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων καθώς και τις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ενωσης όπως την Πράσινη Συμφωνία (Green Deal), τη δράση Fit for 55, κ.α. Τέλος, να γνωρίσει τις νέες εξελίξεις σε ότι αφορά στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης και των μεγάλων δεδομένων για τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής. Βασικό χαρακτηριστικό του Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος θα είναι η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης. μέσα από ειδικά διαμορφωμένες ασκήσεις και ομάδες ερωτημάτων.
  • να ενημερωθεί μέσα από την ενότητα «Κλιματικές Ιστορίες» για γεγονότα, δράσεις, εμπειρίες, πρωτοβουλίες, κ.α. από την Ελλάδα και το εξωτερικό που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή,
  • να χρησιμοποιήσει μία ειδική εφαρμογή ώστε να υπολογίσει τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανάλογα με αλλαγές στις καταναλωτικές του συνήθειες, στον τρόπο μετακίνησης που επιλέγει, στο είδος της ενέργειας που καταναλώνει στην κατοικία του, κ.α..
  • να γνωρίσει μέσα από μία χαρτογραφική εφαρμογή τις εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική επικράτεια με βάση κλιματικά σενάρια της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική αλλαγή των Ηνωμένων Εθνών.
  • να παρακολουθήσει την αστική επέκταση που σημειώνεται τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα.

Ένας ειδικότερος στόχος της Δράσης είναι να αποτελέσει κόμβο (Hub) σύνδεσης σχολείων που ενδιαφέρονται για την Κλιματική Αλλαγή από όλες τις περιοχές της Ελλάδος αν και με έμφαση σε σχολεία  από απόμακρες νησιωτικές ή ορεινές περιοχές της χώρας. Τα σχολεία θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με επιστήμονες από το ΕΚΠΑ, να συνεργαστούν μεταξύ τους, να αναρτήσουν περιβαλλοντικές μετρήσεις που πραγματοποιούν, να ενημερώνονται και να συμμετέχουν σε μαθησιακές δράσεις, να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και σεμινάρια, κ.α.

Εικόνα: Ross Sneddon

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr