Μια νέα βιογραφία για τον Ιωάννη Καποδίστρια
Διοργανωτής: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ)
Μια νέα βιογραφία για τον Ιωάννη Καποδίστρια
ΕΚΔΟΣΗ
Υποστηρικτές Εθνική Τράπεζα

Μια βιογραφία για τον Ιωάννη Καποδίστρια δεν είναι εύκολο εγχείρημα για δύο κυρίως λόγους: γιατί έχουν γραφεί πολλά και αντικρουόμενα για αυτόν και γιατί η δράση του ήταν πολύπλευρη και σε διαφορετικές χώρες. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσκολίες απαιτείται μια νηφάλια και όσο το δυνατόν συστηματική επανεξέταση των βασικών και ποικίλων πηγών της εποχής που έζησε και έδρασε ώστε να διευκρινιστούν πολλά επίμαχα σημεία, κυρίως αυτά που προκάλεσαν τις περισσότερες διχογνωμίες. Κανείς δεν μπορεί πλέον να αμφισβητήσει την ουσιαστική συμβολή του ως κύριου συνεργάτη του Ρώσου αυτοκράτορα στη διαμόρφωση αποφάσεων που καθόρισαν τις τύχες των ευρωπαϊκών  λαών, καθώς  και την πολύπλευρη προσπάθειά του ως Κυβερνήτη για την οργάνωση των ελεύθερων περιοχών, τη διεύρυνση των συνόρων, τη διεκδίκηση μιας πραγματικής ανεξαρτησίας για το υπό διαμόρφωση κράτος. Ωστόσο, μια τάση αγιοποίησής του που πολλοί επιχείρησαν και επιχειρούν ή αντίθετα μια μονομερής επισήμανση των αρνητικών στοιχείων της πολιτικής του είναι αντίθετες προς μια  ιστορική προσέγγιση του παρελθόντος.

Συγγραφέας: Χρήστος Λούκος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε:

Χρήστος Λούκος, To 1821 είναι πρόκληση για τον ιστορικό, συνέντευξη στη Μάρω Βασιλειάδου, Η Καθημερινή (23.03.2021)

Εικόνα: Προσωπογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια με τη στολή και τα παράσημα του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας. Ελαιογραφία που αποδίδεται στον Γεράσιμο Πιτζαμάνο, π. 1819. ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr