Εθνική Τράπεζα

Διεύθυνση Αιόλου 86
Τ.Κ. 10 559, Αθήνα
Website Ιδρύματος www.nbg.gr

Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1841 και αποτέλεσε την πρώτη τράπεζα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Η πορεία της συνδέθηκε άρρηκτα με την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αντιμετώπιση μεγάλων εθνικών κρίσεων, στην κατασκευή σημαντικών έργων υποδομής και στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Σήμερα, η Εθνική ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους ελληνικούς χρηματοοικονομικούς Ομίλους ενισχύοντας τον αναπτυξιακό και κοινωνικό μετασχηματισμό της χώρας.

Από την ίδρυσή της έως σήμερα, αποδεικνύει το διαχρονικό της ενδιαφέρον και την ευαισθησία της σε ότι αφορά το σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες, την ανάπτυξη της κοινωνίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την προστασία του περιβάλλοντος. Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η προαγωγή της Ιστορίας και της πνευματικής καλλιέργειας του τόπου σε συνδυασμό με το πλούσιο έργο που προσφέρουν το Μορφωτικό Ίδρυμα και το Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή της στην προώθηση του Πολιτισμού και των Τεχνών.

ΔιεύθυνσηΑιόλου 86
Τ.Κ. 10 559, Αθήνα
Website Ιδρύματος www.nbg.gr

Σχετικές δράσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr