Ενίσχυση εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας
Ενίσχυση εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία του Προγράμματος Υποστήριξης Εθελοντικών Ομάδων Δασοπυροπροστασίας. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, το ΜΚΣ Δεσμός σε συνεργασία με το WWF Ελλάς και το HIGGS (Higher Incubator Giving Growth & Sustainability), συνεργάζονται σε μια πρωτοβουλία που απαρτίζεται από πληθώρα δράσεων με στόχο την κατάρτιση, ενδυνάμωση και ενίσχυση του έργου των συγκεκριμένων ομάδων στην πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών σε πανελλαδικό επίπεδο. H πρωτοβουλία ενίσχυσης κινείται σε δύο παράλληλους άξονες: α) την κατάρτιση εθελοντικών ομάδων για τις δασικές πυρκαγιές μέσω εξειδικευμένων εργαστηρίων και β. την ενίσχυση σε υλικό εξοπλισμό 50 εθελοντικών ομάδων από όλη τη χώρα που θα επιλεγούν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης. Το πρόγραμμα της κατάρτισης αφορά όλες ανεξαιρέτως τις εθελοντικές ομάδες δασοπυροπροστασίας που λειτουργούν και στις 13 Περιφέρειες της χώρας με έμφαση σε συγκεκριμένες περιοχές που παρουσιάζουν βαρύ ιστορικό δασικών πυρκαγιών και διαθέτουν έντονη παρουσία εθελοντικών ομάδων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr