Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου

Διεύθυνση Ιωάννου Μεταξά 27
Βούλα 16673
Website Ιδρύματος www.foundationaim.org

Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου

Το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου ιδρύθηκε το 2021 με σκοπό την ενίσχυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών με δράση στην Ελλάδα. Το Ίδρυμα πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Πρόκειται για έναν κοινωφελή οργανισμό που, πέραν της πανελλαδικής του εμβέλειας και διατομεακής κάλυψης, δίνει έμφαση σε θέματα που αφορούν στη θάλασσα. Η έμφαση αυτή προσδίδει μια προτεραιοποίηση σε δράσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη θάλασσα, χωρίς να αποκλείει μη σχετικά αιτήματα.

Το Ίδρυμα δεν παρέχει δωρεές προς μεμονωμένα πρόσωπα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις υποτροφιών. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών θα ξεκινήσει εντός του 2022, με κυρίαρχη τη θεματική της θάλασσας.

Το Ίδρυμα σκοπεύει να πραγματοποιεί δωρεές και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων πυρκαγιών.

Το έργο του Ιδρύματος συντονίζεται και εγκρίνεται από εκτελεστική επιτροπή αποτελούμενη από την κα. Ιωάννα Μαρτίνου, τον κ. Άρη Κοροπούλη, την κα. Αλίκη Μαρτίνου, τον κ. Γιάννη Μαρτίνο και την κα. Μαρίνα-Ματθίλδη Μαρτίνου.

ΔιεύθυνσηΙωάννου Μεταξά 27
Βούλα 16673
Website Ιδρύματος www.foundationaim.org

Σχετικές δράσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr