Ενίσχυση εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας
WWF Ελλάς Διοργανωτής: WWF Ελλάς ΜΚΣ Δεσμός HIGGS
Ενίσχυση εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας

Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη των  Εθελοντικών  Ομάδων Δασοπυροπροστασίας. Οι  εθελοντικές  ομάδες  βρίσκονται  διαρκώς  στην πρώτη γραμμή των δασικών πυρκαγιών, συμβάλλοντας καίρια στο έργο των αρμόδιων κρατικών φορέων, όπως το Πυροσβεστικό Σώμα και η Πολιτική Προστασία. Το πρόγραμμα κινείται σε δύο παράλληλους άξονες: α) την ενίσχυση 50 εθελοντικών ομάδων σε υλικό εξοπλισμό (βάσει αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής) και β) την υλοποίηση εργαστηρίων κατάρτισηςγια όλες τις εθελοντικές ομάδες που ασχολούνται στο αντικείμενο.

Το έργο υλοποιείται από το ΜΚΣ Δεσμός, το WWF  Ελλάς και το HIGGS (Higher Incubator Giving Growth & Sustainability).

Μέχρι σήμερα έχουν ενισχυθεί σε υλικό εξοπλισμό δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας 50 εθελοντικές ομάδες σε 11 περιφέρειες της χώρας ενώ στα εργαστήρια έχουν συμμετάσχει 399 εθελοντές από 72 ομάδες με τον  συνολικό αριθμό ωφελούμενων εθελοντών να πλησιάζει τους 3.407.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr