Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για 3.000 εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος
Πυροσβεστικό Σώμα Διοργανωτής: Πυροσβεστικό Σώμα
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για 3.000 εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος

Οι εθελοντές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και της άμβλυνσης των επιπτώσεών τους στην κοινωνία. Παράλληλα με τις ομάδες εθελοντών δασοπυροσβεστών, ένας μεγάλος αριθμός εθελοντών προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσα από τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος, ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή του ετοιμότητα. Σκοπός του συγκεκριμένου έργου ήταν η εξασφάλιση των εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος μέσα από την παροχή σύγχρονων και κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας σε 3.000 εθελοντές. Συγκεκριμένα καθένας από τους εθελοντές έλαβε μία στολή υπηρεσίας (παντελόνι, χιτώνιο), ένα κράνος δασοπυρόσβεσης και ένα ζευγάρι άρβυλα δασοπυρόσβεσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr