Τα οικονομικά του Αγώνα: Φορολογία & Κράτος
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Διοργανωτής: Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Τα οικονομικά του Αγώνα: Φορολογία & Κράτος
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Στο ερευνητικό έργο θα μελετηθούν δημοσιονομικά κατάστιχα φορολογικού χαρακτήρα, που συντάχθηκαν στα χρόνια της Επανάστασης. Πολύ λίγες από αυτές τις πηγές έχουν τύχει επεξεργασίας από τους ιστορικούς και μόνον πολύ πρόσφατα. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν στη συνέχεια θα προσφερθούν ελεύθερα σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσα από βάσεις δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης στο διαδίκτυο.
ΔιεύθυνσηΕθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
Βασ. Κωνσταντίνου 48
Τ.Κ. 116 35, Αθήνα
Υποστηρικτές Εθνική Τράπεζα

Η ελληνική ιστοριογραφία δεν έχει ασχοληθεί συστηματικά με τους θεσμούς του υπό διαμόρφωση κράτους και τις διαδικασίες συγκρότησής τους. Ειδικότερα, ως προς τα δημόσια οικονομικά της περιόδου, η ιστοριογραφική έμφαση έχει δοθεί στη σύναψη των δανείων της εθνικής ανεξαρτησίας και στον τρόπο διαχείρισής τους.

Στόχος του προτεινόμενου ερευνητικού έργου είναι να μελετηθεί η διαδικασία συγκρότησης και λειτουργίας των δημοσιονομικών θεσμών κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης με έμφαση, καταρχήν, στους μηχανισμούς που σχετίζονται με τη συλλογή των φόρων, προκειμένου:

  • να αποδοθεί το σχετικό θεσμικό πλαίσιο που η Επανάσταση παρήγαγε και ο τρόπος που αυτό τέθηκε σε εφαρμογή,
  • να αναδειχθούν οι οικονομικοί μηχανισμοί που αναπτύχθηκαν γύρω από το ζήτημα της διαχείρισης και ελέγχου οικονομικών πόρων, κυρίως όσον αφορά στο φορολογικό σύστημα,
  • να συγκεντρωθεί και να τεθεί υπό επεξεργασία πρωτογενές, αδημοσίευτο τεκμηριωτικό υλικό και στη συνέχεια να προσφερθεί ελεύθερα στην επιστημονική κοινότητα, ούτως ώστε να αποτελέσει μια αξιόπιστη τεκμηριωτική βάση για μελλοντικές μελέτες.

Το έρευνητικό έργο υλοποιείται με την επιστημονική εποπτεία του Δημήτρη Δημητρόπουλου, Διευθυντή Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ.

Επισκεφτείτε τον ερευνητικό ιστότοπο και ανακαλύψτε πληροφορίες και τεκμηριωτικό υλικό για τις απαρχές της δημοσιονομικής συγκρότησης του ελληνικού κράτους, καθώς και ευρύτερα για τα οικονομικά του Αγώνα επιλέγοντας την παρακάτω διεύθυνση: https://www.finances1821.eu/

ΔιεύθυνσηΕθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
Βασ. Κωνσταντίνου 48
Τ.Κ. 116 35, Αθήνα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr