Συμπόσια «Η Ελλάδα στον 21ο αιώνα»
Συμπόσια «Η Ελλάδα στον 21ο αιώνα»
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Υποστηρικτές Ίδρυμα Μποδοσάκη

Με βάση τους τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες πάνω στους οποίους αρθρώνονται οι δράσεις του Ιδρύματος (προώθηση της Παιδείας, αναβάθμιση της Υγείας, προστασία του Περιβάλλοντος και στήριξη της Κοινωνίας των Πολιτών), το Ίδρυμα θα διοργανώσει τέσσερα συμπόσια (επιστημονικές συζητήσεις) στοχεύοντας σε θέματα και προτάσεις με μεγάλη σημασία για το μέλλον της χώρας και τη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας.

  • Συμπόσιο 1. Παιδεία | Θέμα: «Το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα του 21ου αιώνα»
  • Συμπόσιο 2. Υγεία | Θέμα: «Το νοσοκομείο στην Ελλάδα του 21ου αιώνα»
  • Συμπόσιο 3. Περιβάλλον | Θέμα: «Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα του 21ου αιώνα»
  • Συμπόσιο 4. Κοινωνία των Πολιτών | Θέμα: «Η Κοινωνία των Πολιτών στην Ελλάδα του 21ου αιώνα»

Η δομή και των τεσσάρων συζητήσεων θα είναι η ίδια.  Θα υπάρχουν τρεις διακεκριμένοι εισηγητές και ένας moderator που θα συντονίζει τη συζήτηση και θα υποβοηθά στη συναγωγή των συμπερασμάτων. Mετά τις εισαγωγικές ομιλίες θα δίνεται χρόνος για ερωτήσεις και συζήτηση με το παριστάμενο κοινό.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με απόσταση τουλάχιστον μηνός η μία από την άλλη, σε αίθουσα στο κέντρο της Αθήνας και θα μεταδίδονται σε live streaming. Λόγω της βαρύτητας των θεμάτων οι ομιλίες και τα συμπεράσματα των συζητήσεων θα εκδοθούν σε τεύχη, ώστε οι ημερίδες να αφήσουν το αποτύπωμά τους και να αποτελέσουν πυξίδα για τη μελλοντική δράση του Ιδρύματος.

Η επιστημονική επιτροπή για το σχεδιασμό των εκδηλώσεων αυτών αποτελείται από τους καθηγητές Νίκο Βέττα, Αχιλλέα Γραβάνη, Γεώργιο Δάσιο, Εμμανουήλ Δερμιτζάκη, Αλέξιο Λυκουργιώτη, Ηλία Μόσιαλο και Νίκανδρο Μπούρα.

Τα συνέδρια θα πραγματοποιηθούν στο τέλος του 2021 και στις αρχές του 2022.

Υποστηρικτές Ίδρυμα Μποδοσάκη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 1821-2021
E [email protected]