Συμπόσιο: «Δίκαιο και Κλιματική Αλλαγή»
Συμπόσιο: «Δίκαιο και Κλιματική Αλλαγή»

Διήμερο συμπόσιο με θέμα «Δίκαιο και Κλιματική Αλλαγή» συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 1η και το Σάββατο 2 Μαρτίου 2024, η Ένωση Ελλήνων Συνταγματολόγων,  η Ένωση Αστικολόγων, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων και η Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, με τη στήριξη του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη.

Το συμπόσιο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Πρωτοβουλίας ’21 για την Κλιματική Αλλαγή και το Περιβάλλον και θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη (Βασιλίσσης Σοφίας 9 &, Μέρλιν 1, Αθήνα).

Σημεία τα οποία θα αναδειχθούν και θα αναλυθούν και τη διάρκεια του διήμερου συμποσίου είναι, μεταξύ άλλων:

– Η αναζήτηση των τρόπων με τους οποίους η Επιστήμη του Δικαίου καλείται να ανταποκριθεί στην ανάγκη διαχείρισης της ραγδαίας επιδείνωσης του κλίματος και της ρύθμισης, μέσω κανόνων δικαίου, των σύνθετων προβλημάτων που ανακύπτουν.

– Η υπόδειξη των κανόνων τους οποίους οφείλει να θεσπίσει η πολιτεία στην προσπάθεια ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής εντός των εθνικών συνόρων, η επίδραση τους στην παραγωγή και η περιγραφή της διαδικασίας ενσωμάτωσης των κανόνων που ήδη υφίστανται ή πρόκειται να θεσπιστούν στο διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

– Ο τρόπος με τον οποίο η νομοθεσία για την κλιματική αλλαγή επηρεάζει άμεσα τις ιδιωτικές έννομες σχέσεις.

– Ο βαθμός συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με την περιβαλλοντική νομοθεσία, καθώς και ο ρόλος τους στην προσπάθεια διαχείρισης της κλιματικής κρίσης. Εξαιρετικά επίκαιρη είναι η συζήτηση για την «εταιρική κοινωνική ευθύνη», ιδίως των μεγάλων επιχειρήσεων.

– Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω και του ποινικού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει σχετική Πρόταση Οδηγίας, όπου επισημαίνεται ότι η ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος χρειάζεται συμπλήρωση, εν όψει ιδίως του διασυνοριακού χαρακτήρα των περιβαλλοντικών εγκλημάτων, καθώς και της ανάγκης για την διασυνοριακή έρευνα και δίωξη των παραβάσεων.

– Η συμβολή της επιστήμης του Δικαίου στην εκπόνηση, τη συστηματική επεξεργασία και την κατάλληλη ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων δικαίου που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr