Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη

Διεύθυνση Λεωφόρος Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1
Τ.Κ. 10 671
Αθήνα
Website Ιδρύματος thf.gr

Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη

Το Ίδρυμα Β&Μ Θεοχαράκη ασχολείται κυρίως με την μουσική και τις εικαστικές τέχνες, στην Ελλάδα και διεθνώς, εστιάζοντας στην ανάδειξη και εξέλιξη του Μοντέρνου κατά τον 20ό και 21ο αιώνα.

Το Ίδρυμα ενθαρρύνει την συμμετοχή του κοινού σε έναν ευρύ διαθεματικό διάλογο με την μουσική και τις εικαστικές τέχνες και στην ανάπτυξη δικτύων που διευκολύνουν την συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.

Το Ίδρυμα επιδιώκει τον σκοπό του παράγοντας περιοδικές εκθέσεις, συναυλίες, διαλέξεις, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα τις τέχνες, την φιλοσοφία, την ψυχολογία, την ιστορία και το περιβάλλον.

Ειδική έμφαση δίνεται στην προσέλκυση νεώτερων επισκεπτών, την εξοικείωση τους με την μουσική και τις εικαστικές τέχνες, καλλιεργώντας τις αισθητικές ευαισθησίες τους και διευκολύνοντας την βιωματική σχέση τους με το μουσειακό χώρο.

ΔιεύθυνσηΛεωφόρος Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1
Τ.Κ. 10 671
Αθήνα
Website Ιδρύματος thf.gr

Σχετικές δράσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία 21
E info@protovoulia21.gr